Huisreglement Dwarspop 2022

Bezoekers van Festival Dwarspop dienen zich te houden aan de volgende huisregels.

Legitimatie

Entree is uitsluitend mogelijk met geldig legitimatiebewijs. Zonder legitimatiebewijs kan toegang tot het festival worden geweigerd.

Fouillering

Bezoekers kunnen door onze beveiliging worden gefouilleerd en ook tassen worden gecontroleerd.

Verbod op drugs, wapens, et cetera.

De organisatie verbiedt het meenemen van verdovende middelen, drank, glaswerk, wapens en andere voorwerpen op het festivalterrein. Elke overtreding en storing van de orde op het festival terrein wordt direct door de organisatie gemeld bij de politie.

Alcoholgebruik

Verkoop van alcohol aan bezoekers van ons festival wordt geweigerd in geval van wangedrag of dronkenschap.

Rookbeleid

Alleen buiten mag gerookt worden. In de tent is roken niet toegestaan en er worden geen sigaretten verkocht op het festivalterrein.

Overlast

In geval van ongewenst gedrag kan toegang tot het festival geweigerd worden of is verwijdering van het terrein aan de orde. Dit geldt ook voor geluidsoverlast

Parkeerbeleid

Parkeren is gratis en verplicht op de daarvoor aangewezen plaatsen en voor zowel de auto als de fiets parkeer je op eigen risico

Video en foto’s

Door aankoop van je ticket en betreden van ons terrein geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en te exploiteren.

Aansprakelijkheid

De organisatie, huurder van de locatie, dan wel personen die voor de organisatie werkzaam zijn, zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, materiele- of immateriële schade, die bezoekers tijdens het festival oplopen.

Het betreden van onze locatie is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald op de veroorzaker.

De organisatie heeft het recht om, in geval van overmacht, het programma aan te passen.

Voorschriften/aanwijzingen

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingsbedrijf en organisatie van Dwarspop. Aanwijzingen van politie en brandweer moeten direct opgevolgd worden.

Akkoord huisregels

Bezoekers die het terrein van Dwarspop betreden hebben bovenstaande huisregels in acht genomen en er mee bekend.

Dank voor uw begrip en wij vertrouwen op jouw medewerking.

 

Heel veel plezier gewenst tijdens Festival Dwarspop.